Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4102 — BASF/Engelhard) Voor de EER relevante tekst