Zaak T-675/15: Arrest van het Gerecht van 23 april 2018 — Shanxi Taigang Stainless Steel / Commissie [„Dumping — Invoer van koudgewalste platte producten van roestvrij staal van oorsprong uit China en Taiwan — Definitief antidumpingrecht — Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1429 — Artikel 2, lid 7, onder a), van verordening (EG) nr. 1225/2009 [thans artikel 2, lid 7, onder a), van verordening 2016/1036] — Normale waarde — Keuze van geschikt derde land — Correcties — Artikel 2, lid 10, onder k), van verordening nr. 1225/2009 [thans artikel 2, lid 10, onder k), van verordening 2016/1036] — Berekening van de dumpingmarge — Correcties — Artikel 3, leden 2, 6 en 7, van verordening nr. 1225/2009 [thans artikel 3, leden 2, 6 en 7, van verordening 2016/1036] — Schade — Oorzakelijk verband”]