Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4341 — FCC/ALPINE) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst