Kohtuasi T-90/11: Üldkohtu 10. detsembri 2014 . aasta otsus – ONP jt versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Prantsuse biomeditsiinilise analüüsi turg — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Ettevõtjate ühendus — Kutseühendus — Kontrolli ja uurimise ese — ELTL artikli 101 kohaldamise tingimused — Eesmärgil põhinev rikkumine — Miinimumhind ja laboratooriumide kontsernide arendamise takistused — Üks ja vältav rikkumine — Tõend — Vead faktiliste asjaolude hindamisel ja õigusnormide rikkumine — Trahvi summa — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta, punkt 37 — Täielik pädevus)