Verordening (EG) nr. 1286/2004 van de Commissie van 14 juli 2004 inzake de stopzetting van de visserij op wijting door vaartuigen die de vlag van België voeren