Sklep Sveta (EU) 2019/104 z dne 22. maja 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem svetu EU-Mehika, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu in političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi, v zvezi s spremembo sklepov št. 2/2000 in št. 2/2001 Skupnega sveta zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji