Schriftelijke vraag E-0724/05 van Chris Davies (ALDE) aan de Commissie. Berlaymontgebouw — Het gebruik van illegaal hout