Zaak T-308/04: Beroep, op 19 juli 2004 ingesteld door Francesco Ianniello tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen