Verordening (EG) nr. 1247/2004 van de Commissie van 7 juli 2004 houdende vaststelling van de verminderingscoëfficiënt die moet worden toegepast in het kader van het communautaire tariefcontingent voor de invoer van gerst, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2305/2003