SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0908/04 van Paolo Bartolozzi (PPE-DE) aan de Commissie. Dienst van algemeen belang.