Schriftelijke vraag P-2701/05 van Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) aan de Raad. Eerbiediging fundamentele rechten door Marokko