Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul agenției