Ziņojums par Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi