Ataskaita dėl Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymu