Zaak C-148/05: Beroep, op 1 april 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Ierland