Zaak C-363/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 6 september 2006 door Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 5 juli 2006 in zaak T-357/05, Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana/Commissie van de Europese Gemeenschappen