Verordening (EG) nr. 1975/2004 van de Raad van 15 november 2004 tot uitbreiding van het definitieve antidumpingrecht dat bij Verordening (EG) nr. 1767/2001 werd ingesteld op polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie) uit onder andere India, tot polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie) verzonden uit Brazilië en Israël, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Brazilië of Israël