Uredba Komisije (ES) št. 1442/95 z dne 26. junija 1995 o spremembi prilog I, II, III in IV k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega poreklaBesedilo velja za EGP.