Schriftelijke vraag E-3276/06 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Crisisdistillatie