Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3999 – Gazprom/Sibneft) — Primer za poenostavljeni postopek Besedilo velja za EGP.