Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3999 — Gazprom/Sibneft) — Prípad vhodný na zjednodušený postup Text s významom pre EHP