Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3999 — Gazprom/Sibneft) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ