Schriftelijke vraag E-2405/05 van Bart Staes (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Isler Béguin (Verts/ALE), Paulo Casaca (PSE), Dorette Corbey (PSE), Robert Evans (PSE), Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE), Karin Scheele (PSE), Caroline Jackson (PPE-DE), Péter Olajos (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE) en Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Verkoop van vinken op lokale Maltese vogelmarkten