Resolutie van het Europees Parlement over de stand bij de integratie van de financiële markten in de Europese Unie (2005/2026(INI))