Schriftelijke vraag E-5354/06 van Mario Borghezio (NI) aan de Raad. Italië vernederd bij de benoeming van de EU-Commissie