Verordening (EG) nr. 1309/2005 van de Commissie van 10 augustus 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3199/93 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns