Verordening ( EEG ) nr. 26/92 van de Commissie van 6 januari 1992 houdende afwijking, voor het wijnoogstjaar 1991/1992, van Verordening ( EEG ) nr. 2721/88 betreffende de termijn waarin preventieve distillatiecontracten ter goedkeuring voorgelegd moeten worden en tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr. 2287/91 tot opening van de in artikel 38 van Verordening ( EEG ) nr. 822/87 van de Raad bedoelde preventieve distillatie voor het wijnoogstjaar 1991/1992