Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/39, 16. jaanuar 2020, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit peroksosulfaatide (persulfaatide) impordi suhtes