Schriftelijke vraag E-4077/05 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Uitzonderingen op Verordening 1185/2003 betreffende het afsnijden van haaienvinnen