TITJUR Storck/OHMI (Forme d'un bonbon) Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 10 november 2004. # August Storck KG tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Driedimensionaal merk - Vorm van snoepje - Absolute weigeringsgronden - Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 - Onderscheidend vermogen door gebruik - Artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94. # Zaak T-396/02.