Steunmaatregelen van de Staten — Italië — Steunmaatregel C 75/03 (ex N 625/01) — Maatregelen ten gunste van landbouwcoöperaties en -bedrijven — sanering van dure schulden (artikel 257 van regionale wet nr. 10 van 10 mei 2001, tot wijziging van regionale wet nr. 52/1994) — Italië (Latium) — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken