Verordening (EG) nr. 2149/2005 van de Commissie van 23 december 2005 houdende vaststelling van de verminderingscoëfficiënten die moeten worden toegepast op de aanvragen van certificaten voor de invoer van bananen van oorsprong uit de ACS-landen voor de maanden januari en februari 2006