Tzikis/Commissie Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 26 februari 1999. # Yannis Tzikis tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Tuchtprocedure - Tuchtrechtelijk ontslag. # Zaak T-203/98 R. TITJUR