Advies van het Adviescomite voor mededingingsregelingen en economische machtsposities uitgebracht op de 414 Ste bijeenkomst van 4 september 2006 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/F/38.456 — Bitumen (Nederland)