Schriftelijke vraag E-3628/06 van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Commissie. Aanbestedingsprocedures overeenkomstig PRAG