Schriftelijke vraag P-2673/04 van Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) aan de Commissie. Toestand van de huisvesting in Bulgarije