Protokoll, millega pikendatakse manioki tootmist ja turustamist ning maniokikaubandust käsitlevat koostöölepingut Euroopa Majandusühenduse ja Tai Kuningriigi vahel