Schriftelijke vraag E-3623/05 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Auteursrechten