2005/79/EG: Besluit nr. 1/2005 van het Gemengd Comité EG-Zwitserland van 1 februari 2005 tot vervanging van de tabellen III en IV b) van Protocol nr. 2