Steunmaatregel van de staten — Verenigd Koninkrijk — Steunmaatregel van de staten C 36/2005 (ex N 373/2005 en CP 255/2005) — Verenigd Koninkrijk Investbx — Uitnodiging overeenkomstig Artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken (Voor de EER relevante tekst)