Schriftelijke vraag E-3780/05 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Afghanistan