besluit van de Commissie - Wederopvoering van vastleggingskredieten in 2006