Schriftelijke vraag E-2637/04 van Frank Vanhecke (NI) aan de Commissie. Overbruggingstoelage voor oud-leden van de Europese Commissie