Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - SLOTAKTE - A.Verklaringen betreffende bepalingen van de Grondwet - 26.Verklaring ad artikel III-402, lid 4