Beschikking van de Commissie van 01/08/2006 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.4308 - BC PARTNERS / MɄICA) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)