Писмен въпрос E-4156/09, зададен от Jim Higgins (PPE) на Комисията. Градското население