Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 3 päivänä maaliskuuta 2004 asiassa C-395/02 (Rechtbank van eerst aanleg te Antwerpenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): NV Transport Service vastaan Belgian valtio ja BVBA Bea Cars