Schriftelijke vraag E-0715/05 van Emma Bonino (ALDE) en Marco Pannella (ALDE) aan de Commissie. Goedkeuring door het Italiaanse parlement van een nationale wet inzake de coëxistentie van traditionele gewassen en GGO-gewassen