Frankrijk/Commissie TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Kokott van 18 april 2013. # Franse Republiek tegen Europese Commissie. # Hogere voorziening - Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) - Structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de regio Martinique - Vermindering van financiële bijstand - Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken - Overeenstemming van acties met bepalingen van de Unie - Coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken - Richtlijn 93/37/EEG - Artikel 2 - Begrip ‚rechtstreekse subsidie’ - Begrip ,inrichtingen voor sportbeoefening, recreatie en vrijetijdsbesteding’. # Zaak C-115/12 P.