Besluit nr. 139/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 2 december 2005 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst